Kristosofi:
Nro  10 / 2017
Nro    9 / 2017
Nro    8 / 2017
Nro    7 / 2017
Nro    6 / 2017
Nro    5 / 2017

Nro    4 / 2017
Nro    3 / 2017
Nro    2 / 2017
Nro    1 / 2017
Kirjallisuutta:
 
Pekka Ervast:
- H. P. Blavatsky ja hänen teosofiansa
J.R. Hannula:
- Syntynyttä maailmanuskontoa
Väinö Lehtonen:
- Miten ymmärrän elämän koulun
- Kun aika on täyttynyt
Muuta:
-
Pistis Sophia

- Lisää kirjallisuutta...

Kirjojen myyntiä paikkakunnittain

Esitelmät syys-kaudella 2017
Kristosofi käsittelee artikkeleissaan Vuorisaarnan moraalia, aseettomuutta, jälleensyntymistä, karmaa, kehitystä, ihmisten yhteistä syntyperää eli veljeyttä, uskontojen – myös aiempien – kuten muinaisuskontomme kalevalaisuuden elämänohjeita ja vertauskuvien sisältöä, enkelikuntia, meneillään olevaa murroskautta...

H. P. Blavatskyn esittämä teosofinen maailmankatsomus perkasi maaperää sille Vuorisaarnaan tukeutuvalle elämänymmärrykselle, kristosofialle, jonka peruskirjallisuuden muodostavat Pekka Ervastin, J. R. Hannulan ja Väinö Lehtosen teokset. Kristosofista kirjallisuutta.
Kristosofia:
 

Kristosofia
Opit
Etiikka
Keskushenkilöt
Kirjallisuus

Toiminta
Jumalas' on juoksun määrä
Kristosofi ilmestyy 10 numeroa vuodessa kuukausittain, paitsi heinä- ja elokuussa. Tilaushinta v. 2018 kotimaassa 32 €, ulkomaille 32 €. Näytenumeroita veloituksetta täältä.