Alkuun

Kirjallisuus

Kristosofisen peruskirjallisuuden muodostavat Pekka Ervastin, J. R. Hannulan ja Väinö Lehtosen julkaisemat kirjat. Seuraavassa niistä muutama maininta:

J. R. Hannulan tuotannosta mainittakoon vuonna 1925 julkaistu kirja Jos Kristusta seuraisin?. Se jatkaa sitä käytännöllistä uskonpuhdistustyötä, jonka Pekka Ervast aloitti. Kirja valaisee mm. sokean uskon vallassa olevaa ymmärrystä tajuamaan Kristus-viisauden valossa sodan mielettömyys ja uskontojemme väkivaltaisuus.

Kirjoissaan Vuorisaarnan oppilaan näkökulmasta I–V sekä Syntynyttä maailmanuskontoa, sekä yleisesti kaikissa 1940 jälkeen julkaisemissaan kirjoissa J. R. Hannula selvittää, että Pekka Ervast julisti ajallamme uuden uskonnon, Ihmisyyden uskonnon, ja kuvaa sen sisältöä sekä tavoitteita.

Väinö Lehtosen kirjallisen tuotannon yhtenä aihealueena on kristosofisen metafysiikan järkiperäinen esittely, esimerkkinä kirja Kehityksen virta. Tien ihmisyyteen hän on osoittanut mm. kirjoissaan Mysterioitten toiset kasvot ja Tie ihmisyyteen.

Oman osuutensa kristosofisessa kirjallisuudessa muodostavat romaanit, näytelmät, runokirjat ja kuorolaulut.

Suomen kansan muinaisuskonnosta, joka on puettu Kalevalan runolliseen ja symboliseen muotoon, on Pekka Ervast kirjoittanut mm. kirjat Kalevalan Avain ja Onko Kalevala "pyhä" kirja, Väinö Lehtonen on käsitellyt kalevalaisuutta mm. kirjassaan Kaksi maailmaa sekä Annikki Kumpulainen mm. kirjassaan Kalevalan Iso Tammi.

J. R. Hannulalta on 18-osainen kirjasarja Kysymyksiä ja vastauksia ja Väinö Lehtoselta 11-osainen kirjasarja Ongelmien seurassa. Niiden aineisto koostuu eri puolilla Suomea järjestetyistä kysymyskokouksista, joissa J. R. Hannula ja Väinö Lehtonen vastasivat heille tehtyihin kirjallisiin kysymyksiin.

Lyhyitä lehtiartikkeleita sisältäviä kokoomateoksia ovat Pekka Ervastin 3-osainen kirjasarja Toimittajalta, J. R. Hannulan 2-osainen Kristosofian Polulla, Väinö Lehtosen 3-osainen Vaeltajan viesti, Alma Allinniemen Oppilaana Vuorisaarnan tiellä ja Annikki Kumpulaisen 4-osainen Mestariviisauden äärellä.