Alkuun

Kristosofia lyhyesti

Kristosofisen elämänymmärryksen yhtenä tukijalkana ovat H. P. Blavatskyn esittämät teosofian perusopit: veljeys, karma, jälleensyntymä, kehitys sekä oppi ihmisyyden Mestareista. He ovat omien ponnistustensa tuloksena saavuttaneet taidon olla ihmisiä.

Kristosofian moraalisena perustana on Pekka Ervastin kirjassa Vuorisaarna esitetty elämänymmärrys. Kirjan, 1. painos v. 1925, voi ladata PDF:nä Tästä

Kristosofinen tietous on esitetty Pekka Ervastin, J. R. Hannulan ja Väinö Lehtosen julkaisemissa kirjoissa. Myös muiden työhön osallistuneiden henkilöiden hengentuotteita, kuten yleisöesitelmiä, näytelmiä, runoja ja lauluja sävellyksineen on julkaistu.

Kristosofiassa, kuten muissakin uskonnoissa ja maailmankatsomuksissa voidaan erottaa neljä puolta:
– Opit eli metafysiikka
– Siveysoppi eli etiikka, moraali
– Keskushenkilöt eli uskontojen perustajat
– Toiminta, jumalanpalvelus

Aikakauslehti Kristosofi nojaa artikkeleissaan seuraaviin periaatteisiin:
– Metafyysillisenä mittapuuna on H. P. Blavatskyn julistama teosofinen sanoma.
– Moraalisena mittapuuna on Vuorisaarna.
– Vuorisaarnan moraalin mukaisesti artikkeleiden yhtenä perustana on aseettomuus, sotimattomuus.
– Kukin vastaa kirjoituksistaan.